ZX-ART
Gigascreen mode: Mix
Palette: Pulsar
Border: ON
Hidden pixels mode: OFF
Authors > Y

Y

Nickname Group(s) Real name Country City Music Rating Graphics rating
1 Y. Douglas
2 Y. Kovalevsky Russia
3 Y. Tanaka Hudson Soft
4 Y. Yasin
5 Yakov Yakov Kazakov Russia Nizhniy Novgorod 0.06
6 Yakov Ochakivskyi
7 YAL Yurik Russia Novosibirsk 0.23
8 yaomon17 Kyle Sun United States 0.09
9 yeeeaahhh
10 Yerz Yerzmyey Poland Krakov Yerz speccyWiki 28.21 9.12
11 Yerzmyey Hooy-Program, AY-Riders Michal B. Poland Krakov Yerzmyey speccyWiki 28.21 9.12
12 Yoav Kaveh
13 Yoki
14 yombo
15 Yoshio Murase
16 Your Spectrum Dennis Publishing
17 YOX Pedro Manuel Rodriguez Salas Spain
18 YRS Netherlands
19 YSK
20 Ysoft Ravil Gabitbaev Russia Armavir
21 YU-Soft Serbia
22 YU3TRC Yugoslavia
23 Yunior Soft Russia
24 Yuri Kovalev Russia
25 Yuri Kuzmenko Ukraine
26 Yuri Nazarenko Russia
27 Yuri Petrov Yuri Petrov
28 Yuri Potapov Russia
29 Yurik JUrij Russia Novosibirsk 0.23
30 Yuriy Matveev Russia
31 Yurka Russia Saratov
32 Yurochka Russia
33 Yury Schapov Russia