Kazakhstan

Semey (4)

Authors

Nickname Group(s) Real name Country City Music Rating Graphics rating
1 BobySet Soft Vladimir Urzhumov KazakhstanSemey
2 Sky WorkerKazakhstanSemey 1.47
3 Артём ЗиновьевSlider Comp Artyom Zinoviev KazakhstanSemey 6.25
4 Владислав Костырев Vladislav Kostyrev KazakhstanSemey 0.37