Nizhniy Novgorod

Authors

Nickname Group(s) Real name Country City Music Rating Graphics rating
1 AAA softRussiaNizhniy Novgorod
2 Asi Andrey Sinitsyn RussiaNizhniy Novgorod 5.77
3 Batman SoftRussiaNizhniy Novgorod
4 D.J.NZRussiaNizhniy Novgorod 0.74
5 ElecomRussiaNizhniy Novgorod
6 Elite LtdRussiaNizhniy Novgorod
7 GoblinSmash Soft Inc Aleksandr Savin RussiaNizhniy Novgorod
8 Hardware WizardRussiaNizhniy Novgorod
9 Honeyman Aleksandr Medov RussiaNizhniy Novgorod 0.37
10 MalerRussiaNizhniy Novgorod
11 Max-Hi-Fi Vladimir Maksimychev RussiaNizhniy Novgorod 6.63
12 PKM Yakov Kazakov RussiaNizhniy Novgorod 7.27
13 Prog masterSinc Masters Creative Group Vladimir Matushyonok RussiaNizhniy Novgorod 20.59
14 Rinsoft Stanislav Nikonov RussiaNizhniy Novgorod 6.62
15 S.T.SamRussiaNizhniy Novgorod 6.84
16 sashapont Aleksandr Ponachugin RussiaNizhniy Novgorod 5.16
17 Sega MasterRussiaNizhniy Novgorod 0.37
18 SibiRussiaNizhniy Novgorod 0.37
19 SiriusRussiaNizhniy Novgorod 0.16
20 Viking Viktor Demin ItalyNizhniy Novgorod 0.74
21 Vinnny Vlad Vinogradov RussiaNizhniy Novgorod 1.65
22 Алексей Вагин Alexey Vagin RussiaNizhniy Novgorod
23 Алексей Малиновский Alexey Malinovsky RussiaNizhniy Novgorod 0.16
24 Андрей ЕгоровAGE & EGA Andrey Yegorov RussiaNizhniy Novgorod
25 В. Герасимов V. Gerasimov RussiaNizhniy Novgorod
26 Григорий ЕгоровAGE & EGA Grigoriy Yegorov RussiaNizhniy Novgorod
27 Кирилл Харитонов Kirill Kharitonov RussiaNizhniy Novgorod 0.16
28 Юрий Послушаев Yuri Poslushaev RussiaNizhniy Novgorod 1.46