Nizhniy Novgorod

Authors

Nickname Group(s) Real name Country City Music Rating Graphics rating
1 Aleks Malinovsky Alexey Malinovsky Russia Nizhniy Novgorod
2 Asi Andrey Sinitsyn Russia Nizhniy Novgorod 1.41
3 D.J.NZ Russia Nizhniy Novgorod
4 Goblin Smash Soft Inc Alexander Savin Russia Nizhniy Novgorod
5 Honeyman Aleksandr Medov Russia Nizhniy Novgorod
6 Kirill Kharitonov Kirill Kharitonov Russia Nizhniy Novgorod
7 Maler Russia Nizhniy Novgorod
8 Max-Hi-Fi Vladimir Maksimychev Russia Nizhniy Novgorod 4.49
9 Prog master Sinc Masters Creative Group Vladimir Matushyonok Russia Nizhniy Novgorod
10 Rinsoft Stanislav Nikonov Russia Nizhniy Novgorod
11 S.T.Sam Russia Nizhniy Novgorod 0.37
12 sashapont Alexander Ponachugin Russia Nizhniy Novgorod 3.03
13 Sega Master Russia Nizhniy Novgorod
14 Sibi Russia Nizhniy Novgorod
15 Sirius Russia Nizhniy Novgorod
16 Viking Viktor Demin Russia Nizhniy Novgorod
17 Vinnny Vlad Vinogradov Russia Nizhniy Novgorod 0.92
18 Yakov Yakov Kazakov Russia Nizhniy Novgorod 0.06
19 В. Герасимов V. Gerasimov Russia Nizhniy Novgorod
20 Юрий Послушаев Yuri Poslushaev Russia Nizhniy Novgorod 0.81