Chernigov

Authors

Nickname Group(s) Real name Country City Music Rating Graphics rating
1 Afina Elena Onishenko UkraineChernigov 1.20
2 Fantom Vasily Mogilevets UkraineChernigov
3 Future ShockUkraineChernigov
4 Kokoc StudioUkraineChernigov
5 Minisoft Corp. Andrey Eisenberg UkraineChernigov
6 RSM-SoftUkraineChernigov
7 Ruff Pavel Dudko UkraineChernigov 1.84
8 Shadow SoftAvalon Victor Nemov UkraineChernigov
9 ViatorRush International Software Producing Association, Avalon Viktor Onischenko BelarusChernigov 25.54
10 ViktorSoftUkraineChernigov
11 Znahar Aleksandr Lihoded UkraineChernigov 39.30