Chernigov

Authors

Nickname Group(s) Real name Country City Music Rating Graphics rating
1 Afina Elena Onishenko UkraineChernigov 1.20
2 Fantom Vasily Mogilevets UkraineChernigov
3 Future ShockUkraineChernigov
4 Kokoc StudioUkraineChernigov
5 Minisoft Corp. Andrey Eisenberg UkraineChernigov
6 RSM-SoftUkraineChernigov
7 Ruff Pavel Dudko UkraineChernigov 1.84
8 ViatorRush I.S.P.A., Avalon Viktor Onischenko BelarusChernigov 25.10
9 ViktorSoftUkraineChernigov
10 Znahar Aleksandr Lihoded UkraineChernigov 39.30