Dracula: dracula.B

Is a part of release: Dracula
File size: 17013
md5: 6a56c1e7b04cccde98ba0412dc6cfd51
 1 REM STEP |;; LLIST FOR *=/s#r<>v STEP ▙{ RETURN COPY  SAVE ::/ RETURN ( RETURN ( RETURN (<2▝/ CLEAR 6 COPY !AT "B/!"D/;;NOT }NOT STEP 
 10 LOAD ""CODE 64000: POKE 23607,249
 15 GO TO 3500
 50 PRINT "  Jsi ve svem pokoji na zamkuDracula.Pokoj je slusne zarizen.Okna pokoje vedou na zapad a nasever. Na vychode jsou dvere."
 55 LET s$="000002000000"
 60 IF okno THEN LET s$="000002270000"
 65 LET v$="Okna*"
 70 LET o$="Jsou to obycejna okna,*ktera by sla i otevrit,*kdybys mel prislusnou*klicku.*"
 75 LET h$="Chtelo by to nejakou*klicku k oknu*"
 80 RETURN 
 100 PRINT "  Vstoupil jsi do maleho sa-lonku,ktery je mezi tvym pokojema malou knihovnou. Na severnistrane je okno,v dalsich stenachvidis dvere."
 105 LET s$="000603010000"
 110 LET v$="Okno*"
 115 LET o$="Obycejne barevne okno.*"
 120 RETURN 
 150 PRINT "  Vstoupil jsi do male zameckeknihovny. V policich jsou radyknih,na kterych lezi vrstva pra-chu.Na zapade a jihu jsou dvere."
 155 LET s$="000700020000"
 160 LET v$="Police*"
 165 LET o$="Jsou tu latinske knihy.*Nasel jsi mezi nimi*zapadlou klicku od okna.*"
 170 RETURN 
 200 PRINT "  Vesel jsi do salonu sousedi-ciho s malou knihovnou. Je tupomerne moderni zarizeni, aleuz dlouho tu nikdo nezatopil,takze je tu vlezla zima."
 205 LET s$="000900000000"
 210 RETURN 
 250 PRINT "  Jsi ve slepe chodbe, kteravede na vychod. Na jihu vidisdvere."
 255 LET s$="001106000000"
 260 RETURN 
 300 PRINT "  Stojis na krizovatce dvoukolmych chodeb. Vychodozapadnichodba je  vyzdobena loveckymitrofejemi."
 305 LET s$="021307050000"
 310 RETURN 
 350 PRINT "  Stojis  ve  vychodozapadnichodbe vyzdobene mnozstvim jele-nich parohu a jinych loveckychtrofeji.Na severu jsou dvere."
 355 LET s$="030008060000"
 360 RETURN 
 400 PRINT "  Stojis  ve  vychodozapadnichodbe vyzdobene mnozstvim jele-nich parohu a jinych loveckychtrofeji.Na jihu jsou dvere."
 405 LET s$="001409070000"
 410 RETURN 
 450 GO SUB 350
 455 LET s$="040010080000"
 460 RETURN 
 500 PRINT "  Prisel jsi na roh zameckechodby. Na vychode vidis schody,ktere vedou kamsi dolu, na zapadvede chodba zdobena loveckymitrofejemi a na jihu je spojovacipruchod."
 505 LET s$="001532090000"
 510 RETURN 
 550 PRINT "  Vstoupil jsi do zamecke ji-delny.Vidis tu dlouhy stul,kteryje obklopeny stylovymi zidlemi.Steny jsou ozdobeny vzacnymi go-beliny.Jinak tu neni nic zvlast-niho."
 555 LET s$="050013000000"
 560 LET v$="Stul*"
 565 LET o$="Stary dreveny stul,*nesouci stopy mnohych*hodu.*"
 570 RETURN 
 650 PRINT "  Jsi v uplne obycejne severo-jizni chodbe, jake jsou snad vkazdem zamku.Nemusim ti snad anirikat, ze tu neni nic pozoruhod-neho,jen na zapade vidis dvere."
 655 LET s$="061600110000"
 660 RETURN 
 700 PRINT "  Vesel jsi do hlavni zameckeknihovny.Jsou tu rady regalu za-plnenych ruznymi knihami. Podnimi vidis dva globy. Uprostredmistnosti stoji stul, na kteremlezi nekolik knih.Je zajimave,zetato mistnost je bez oken.Svetlosem pada odnekud zezhora."
 705 LET s$="081800000000"
 710 LET v$="Cteci stoly*"
 715 LET o$="Lezi na nich hromady *ruznych knih. Nasel *jsi i nejaky slovnik.*"
 720 RETURN 
 750 PRINT "  Prochazis obycejnou a uplneprazdnou chodbou, ktera vede se-verojiznim smerem."
 755 LET s$="102000000000"
 760 RETURN 
 800 PRINT "  Stojis na krizovatce dvouchodeb, jedna vede ze severu najih a druha miri na vychod."
 805 LET s$="132217000000"
 810 RETURN 
 850 PRINT "  Jsi v druhe hlavni zameckechodbe, ktera je rovnobezna sprvni. Tato je vyzdobena  zbra-nemi a zbroji snad vsech obdobi,kterymi zamek prosel."
 855 LET s$="000018160000"
 860 RETURN 
 900 PRINT "  Jsi ve vychodozapadni chodbezdobene zbroji a zbranemi. Vtomto miste chodby usti protisobe dvoje dvere."
 905 LET s$="142419170000"
 910 RETURN 
 950 GO SUB 850
 955 LET s$="000020180000"
 960 RETURN 
 1000 PRINT "  Stojis na krizovatce dvouchodeb, jedna vede ze severu najih a druha miri na zapad."
 1005 LET s$="152600190000"
 1010 RETURN 
 1050 PRINT "  Vesel jsi do male loznice,kterou uz dlouho nikdo nepouzil.Je tu vlhko a citis plisen. Tatomistnost pusobi celkove nepri-jemne a odpudive."
 1055 LET s$="000022000000"
 1060 RETURN 
 1100 PRINT "  Stojis ve slepe chodbe. Navychode a zapade vidis nejakedvere."
 1105 LET s$="160021230000"
 1110 RETURN 
 1150 PRINT "  Vesel jsi do malo pouzivane-ho salonku s pomerne zachovalymnabytkem a s krbem,vedle ktereholezi hromada polen."
 1155 LET s$="000000220000"
 1160 RETURN 
 1200 PRINT "  Jsi v malem rytirskem salon-ku.V rohu stoji zachovale brnenia na stenach visi dyky, prilbicea mece."
 1205 LET s$="180000000000"
 1210 RETURN 
 1250 PRINT "  Vesel jsi do maleho,vyklize-neho pokoje, ve kterem neni vu-bec nic(dukaz autorovy male fan-tazie)."
 1255 LET s$="000026000000"
 1260 RETURN 
 1300 PRINT "  Prisel jsi do slepeho ramenachodby. Na zapade jsou nejakedvere."
 1305 LET s$="200000250000"
 1310 RETURN 
 1350 PRINT "  Stojis na uzke rimse,vedoucikolem zamku. Pred tebou je oknotveho pokoje. Nemuzes se divatdolu,aby se ti nezatocila hlava,protoze tam je snad bezedna pro-past."
 1355 LET s$="002801000000"
 1360 RETURN 
 1400 PRINT "  Obchazis zamek po uzke rimsevedouci nad rokli, jejiz dno seztraci v mlze."
 1405 LET s$="272900000000"
 1410 RETURN 
 1450 GO SUB 1400
 1455 LET s$="283000000000"
 1460 RETURN 
 1500 PRINT "  Prisel jsi na narozi zamku,rimsa tu bohuzel konci. Od stre-chy az kamsi do propasti vedeokap."
 1505 LET s$="290000000031"
 1510 LET v$="Okap*"
 1515 LET o$="Pamatuje asi hodne,*je cely prorezively.*"
 1520 LET h$="Zkus najit lano.*Treba ve zvonici*kostela.*"
 1525 RETURN 
 1550 PRINT "  Okap asi nebyl tak pevny,jakvypadal. Sotva jsi slezl o parmetru niz, utrhl se s tebou a tyted poslouzis karpatskym vlkumjako docasny zdroj potravy."
 1555 PRINT '"  Je mi te uprimne lito, byljsi dobry a statecny clovek."''"           SBOHEM"
 1560 GO TO 3230
 1600 PRINT "  Stojis na honosnem schodistispojujicim prvni poschodi s pri-zemim."
 1605 LET s$="000033100000"
 1610 RETURN 
 1650 PRINT "  Stojis v rohu chodby, kteravede na jih a vychod, na severuvidis dvere."
 1655 LET s$="344135320000"
 1660 RETURN 
 1700 PRINT "  Vesel jsi do vstupni haly.Pred tebou je hlavni brana,bohu-zel zavrena."
 1705 LET s$="003300000000"
 1710 LET v$="Branu*"
 1715 LET o$="Brana je zamcena. Za ni*slysis vyti vlku.*"
 1720 LET h$="Musis to zkusit*jinudy."
 1725 RETURN 
 1750 PRINT "  Jsi ve vychodozapadni chodbestareho kridla. Je to tu ponekudzanedbane."
 1755 LET s$="000036330000"
 1760 RETURN 
 1800 PRINT "  Prisel jsi na misto, kde dochodby ze severu usti dvere."
 1805 LET s$="390037350000"
 1810 RETURN 
 1850 PRINT "  Jsi ve vychodozapadni chodbestareho kridla. Je to tu vsudeprach a spina."
 1855 LET s$="000038360000"
 1860 RETURN 
 1900 PRINT "  Vesel jsi do jakehosi skladuzahradnickeho naradi. Dnes uz tuale neni temer nic."
 1905 LET s$="000000370000"
 1910 RETURN 
 1950 PRINT "  Jsi v male mistnosti, velicezchatrale.Na vychode jsou jakesidvere."
 1955 LET s$="003640000000"
 1960 RETURN 
 2000 PRINT "  Vesel jsi do spinaveho poko-je. Uprostred nej stoji stul, nakterem lezi nejaka kniha."
 2005 LET s$="000000390000"
 2010 LET v$="Knihu*"
 2015 LET o$="Na deskach je obrazek*upira, ale je psana*starorumunsky.*"
 2020 LET h$="Budes potrebovat*slovnik*"
 2025 RETURN 
 2050 PRINT "  Prochazis severojizni dostizchatralou chodbou. Na vychodevidis dvere."
 2055 LET s$="334642000000"
 2060 RETURN 
 2100 PRINT "  Vesel jsi do pruchodu,spoju-jiciho zamecke nadvori s jednouz chodeb."
 2105 LET s$="000043410000"
 2110 RETURN 
 2150 PRINT "  Vysel jsi na nadvori.Na se-veru je stena zamku, na jihu avychode vidis dlazbu nadvori."
 2155 LET s$="004844420000"
 2160 RETURN 
 2200 PRINT "  Stojis na zameckem nadvori,vedle tebe je studna."
 2205 LET s$="004945430062"
 2210 LET v$="Studnu*"
 2215 LET o$="Na jejich stenach jsou*stupne.*"
 2220 RETURN 
 2250 PRINT "  Jsi v severovychodnim rohunadvori."
 2255 LET s$="005000440000"
 2260 RETURN 
 2300 PRINT "  Jdes severojizni chodbou, navychode jsou nejake dvere,z jihuna chodbu navazuji schody."
 2305 LET s$="415147000000"
 2310 RETURN 
 2350 PRINT "  Vesel jsi do ""predsine"" kos-tela, ktery je odtud na jih."
 2355 LET s$="005200460000"
 2360 RETURN 
 2400 PRINT "  Jsi v jihozapadnih rohu na-dvori."
 2405 LET s$="430049000000"
 2410 RETURN 
 2450 PRINT "  Stojis na jihu zameckeho na-dvori. Na severu vidis strudnu."
 2455 LET s$="440050480000"
 2460 RETURN 
 2500 PRINT "  Prisel jsi do jihovychodnihorohu nadvori.Na jihu jsou dvere,vedouci do veze kostela."
 2505 LET s$="455300490000"
 2510 RETURN 
 2550 PRINT "  Jdes po schodech spojujicichprizemi a suteren."
 2555 LET s$="465600000000"
 2560 RETURN 
 2600 PRINT "  Vesel jsi do zameckeho kos-tela. Je to skutecny architekto-nicky skvost, ale neni tu nic,cim by se nejak mimoradne lisilod jinych kostelu."
 2605 LET s$="470000000000"
 2610 RETURN 
 2650 PRINT "  Jsi v nejnizsim patre vezezameckeho kostela. Nahoru vededrevene tocite schodiste."
 2655 LET s$="500000005400"
 2660 RETURN 
 2700 PRINT "  Jdes po schodisti,  kteresilne vrze a skripe, ale zda se,ze vydrzi."
 2705 LET s$="000000005553"
 2710 RETURN 
 2750 PRINT "  Vystoupil jsi az do zvonice.Visi tu mohutny zvon, ke kteremuje uvazano lano."
 2755 LET s$="000000000054"
 2760 LET h$="Zkus ho uriznout nozem.*"
 2765 RETURN 
 2800 PRINT "  Jsi v male sklepni mistnosti,ze ktere vedou na jih a vychoddvere. Na vychodnich dverich jenejaky napis."
 2805 LET s$="515800000000"
 2810 IF krypta THEN LET s$="515857000000"
 2815 LET v$="Napis*"
 2820 LET o$="ENDUTS EV EJ CILK*"
 2825 LET h$="Vzdyt je to uplne*pruhledna sifra.*"
 2830 RETURN 
 2850 PRINT "  Vesel jsi do krypty,kde leziDraclova rakev.";
 2855 IF cas>12 THEN PRINT "Je ale noc a Dra-cula te znicil.": STOP 
 2860 LET s$="000000560000"
 2865 LET h$="Musis Draculu znicit.*"
 2870 RETURN 
 2900 PRINT "  Vesel jsi do sklepeni,plnehospiny a neporadku."
 2905 LET s$="560000000000"
 2910 RETURN 
 3100 PRINT "  Sestoupil jsi do studny. Parstop pod tebou je uz vodni hla-dina."
 3105 LET s$="000000004463"
 3110 RETURN 
 3150 PRINT "  Spadl jsi do studny. Stenyjsou prilis kluzke, nemuzes sedostat ven. Je to strasna smrt."
 3155 PRINT '"  Je mi te lito,byl jsi cestnya statecny clovek a ted tu jenomotravis vodu."
 3160 PRINT 'TAB 21;"SBOHEM"
 3170 GO TO 3230
 3200 IF dracula>=2 THEN CLS : PRINT "  Blahopreji ti ke zdarnemusplneni tveho ukolu. Jsem rad,ze jsi nezklamal moji duveru.": GO TO 3220
 3210 PRINT "  Je mi lito, ze jsi zklamalmoji duveru a zachranil sis jensvoji kuzi, aniz bys zbavil svetnetvora Draculy."
 3220 PRINT '"  Zamek jsi opustil po"'den;" dnech."
 3230 PRINT '''"    Stiskni klavesu"
 3240 PAUSE 1: PAUSE 0
 3400 DATA 2,2,11,9,7,2,2,2,2,2,11,9,7,4,4,4,2,12,11,9,4,4,14,16,14,12,9,9
 3405 DATA 2,2,11,9,7,2,2,2,2,11,9,7,4,4,4,4,12,11,9,14,14,14,14,16,14,12,9,7,7
 3499 REM Uvod
 3500 RANDOMIZE USR 23760: BORDER 5: PAPER 5: INK 1: CLS 
 3505 PRINT AT 1,10;"D R A C U L A"
 3510 PRINT AT 3,10;"1990 © LUSOFT"
 3515 PRINT AT 5,0;"  Vzij se do role mladeho muze Jonathana Harkera, ktereho na svem zamku vezni upir hrabe Dracula."
 3520 PRINT "  Tvym ukolem je zbavit svet toho odporneho, lstiveho tvora a zachranit i svuj zivot ute- kem ze zamku."
 3525 PRINT "  POZOR!!! Draculu muzes zabit jen ve dne. V noci je pro tebe nebezpecny."
 3530 PRINT "  Volbu provadis klavesami:"'"   QWERTYUIOP...nahoru"'"   ASDFGHJKL ...dolu"'"   MEZERA  ...zvoleno"
 3535 PRINT AT 20,0;"     Stiskni klavesu"
 3540 PLOT 0,0: DRAW 255,0: DRAW 0,175: DRAW -255,0: DRAW 0,-175
 3545 PLOT 2,2: DRAW 251,0: DRAW 0,171: DRAW -251,0: DRAW 0,-171
 3550 RESTORE 
 3555 FOR i=1 TO 57
 3560 READ a
 3565 BEEP .3[J],a
 3570 IF INKEY$<>"" THEN GO TO 3590
 3575 NEXT i
 3580 PAUSE 50: GO TO 3550
 3585 DATA 100,38,58,24,62,55,100,38,52,17
 3590 RESTORE 3585: FOR i=1 TO 10: READ p(i): NEXT i
 3595 LET nes=0: LET misto=1: LET cas=0: LET den=0: LET kul=0: LET okno=0: LET krypta=0: LET dracula=0
 3600 LET in=191: IF IN 65022>191 THEN LET in=255
 4000 CLS : GO SUB misto*50: GO SUB 9500
 4005 LET p$="Jdi*Vezmi*Poloz*Pouzij*Prozkoumej*Inventar*Pomoc*Save*Load*"
 4010 LET x=4: LET y=12: GO SUB 9900
 4015 IF i<>0 THEN GO TO 4040
 4020 LET p$="Sever*Jih*Vychod*Zapad*Nahoru*Dolu*"
 4025 LET x=20: LET y=13: GO SUB 9900
 4030 IF s$(2*i+1 TO 2*i+2)="00" THEN GO SUB 9800: GO TO 5000
 4035 LET misto=VAL (s$(2*i+1 TO 2*i+2)): GO TO 5000
 4040 IF i=5 THEN GO SUB 9700: PAUSE 1: PAUSE 0
 4045 IF i=2 THEN GO SUB 9750
 4050 IF i=1 THEN GO SUB 9600
 4055 IF i=4 THEN GO SUB 9400
 4060 IF i=3 THEN GO SUB 9300
 4065 IF i=6 THEN GO SUB 9200
 4070 IF i=7 THEN GO SUB 9100
 4075 IF i=8 THEN GO SUB 9150
 5000 LET cas=cas+1
 5005 IF cas=6 THEN BORDER 1: PAPER 1: INK 5
 5010 IF cas=12 THEN BORDER 5: PAPER 5: INK 1: LET cas=1: LET den=den+1
 5020 LET h$="": LET v$="": LET o$=""
 5025 GO TO 4000
 9099 REM Save
 9100 LET p$="Spust pasek a stiskni klavesu*"
 9105 LET x=1: LET y=10
 9110 LET p(11)=misto
 9115 GO SUB 9850
 9120 PAUSE 1: PAUSE 0
 9125 POKE 23736,187: SAVE "dracula" DATA p()
 9130 RETURN 
 9149 REM Load
 9150 LET p$="Pri chybe RETURN*"
 9155 LET x=7: LET y=14
 9160 GO SUB 9850
 9165 LOAD "dracula" DATA p()
 9170 LET misto=p(11)
 9175 RETURN 
 9199 REM Pomoc
 9200 LET p$=h$
 9205 IF p$="" THEN LET p$="Tady ti musi stacit*vlastni rozum.*"
 9210 LET x=10: LET y=14
 9215 GO SUB 9850
 9220 PAUSE 1: PAUSE 0
 9225 RETURN 
 9299 REM Pouzij
 9300 GO SUB 9700
 9305 IF p$( TO 3)="Nic" THEN RETURN 
 9310 GO SUB 9920
 9315 FOR n=1 TO 10
 9320 IF p(n)=0 THEN LET i=i-1: IF i<0 THEN GO TO 9330
 9325 NEXT n
 9330 LET x=5: LET y=10: LET p$="Opravdu nevim k cemu*"
 9335 GO SUB 9350+5*(n-1)
 9340 GO SUB 9850
 9345 PAUSE 1: PAUSE 0: RETURN 
 9350 IF misto=40 THEN LET p$="Ke zniceni upira musite*mit ostry kul na pro-*bodnuti srdce a nuz na*uriznuti hlavy.*"
 9351 RETURN 
 9355 IF p(3)=0 THEN LET kul=1: LET p$="Osekal jsi kul do spice*"
 9356 RETURN 
 9360 IF misto=57 THEN LET Dracula=dracula+1: LET p$="Prorazil jsi Draculovi*srdce     *"
 9361 RETURN 
 9365 IF misto=57 THEN LET Dracula=dracula+1: LET p$="Urizl jsi Draculovi*hlavu    *"
 9366 RETURN 
 9370 IF misto=56 THEN LET krypta=1: LET p$="Odemkl jsi dvere*"
 9371 RETURN 
 9375 IF misto=30 THEN GO TO 3200
 9380 IF misto=1 THEN LET okno=1: LET p$="Otevrel jsi okno*"
 9381 RETURN 
 9399 REM Prozkoumej
 9400 LET x=10: LET y=13: LET p$=v$
 9405 FOR i=1 TO 10
 9410 IF p(i)=0 OR p(i)=misto THEN LET p$=p$+n$(i)+"*"
 9415 NEXT i
 9420 IF p$="" THEN LET p$="Neni co zkoumat*"
 9425 GO SUB 9850
 9430 IF p$( TO 4)="Neni" THEN RETURN 
 9435 GO SUB 9920
 9437 IF p(7)=100 AND i=0 AND misto=3 THEN LET p(7)=3
 9438 IF p(1)=100 AND i=0 AND misto=14 THEN LET p(1)=14
 9440 LET x=5: LET y=5
 9445 IF i=0 THEN LET p$=o$: IF p$<>"" THEN GO TO 9470
 9447 IF o$<>"" THEN LET i=i-1
 9450 FOR n=1 TO 10
 9455 IF p(n)=misto OR p(n)=0 THEN LET i=i-1: IF i<0 THEN GO TO 9465
 9460 NEXT n
 9465 LET p$=u$(n)
 9470 GO SUB 9850
 9475 PAUSE 1: PAUSE 0
 9480 GO TO 5000
 9499 REM Co vidis
 9500 LET w$=v$
 9505 FOR i=1 TO 10
 9510 IF p(i)=misto THEN LET w$=w$+n$(i)+"*"
 9515 NEXT i
 9520 IF w$="" THEN GO TO 9550
 9525 PRINT '"  Vidis: ";
 9530 FOR i=1 TO LEN w$
 9535 IF w$(i)<"," AND w$(i)<>" " THEN BEEP .005=,10: PRINT 'TAB 11;: GO TO 9545
 9540 PRINT w$(i);: BEEP .003 READ ,20
 9545 NEXT i
 9550 RETURN 
 9599 REM Vezmi
 9600 LET p$="": LET x=7: LET y=16
 9602 IF nes=5 THEN GO TO 9670
 9605 FOR i=1 TO 10
 9610 IF p(i)=misto THEN LET p$=p$+n$(i)+"*"
 9615 NEXT i
 9620 IF p$="" THEN LET p$="Nic tu neni*"
 9625 GO SUB 9850: IF p$( TO 3)="Nic" THEN PAUSE 1: PAUSE 0: RETURN 
 9630 GO SUB 9920
 9635 FOR n=1 TO 10
 9640 IF p(n)=misto THEN LET i=i-1
 9645 IF i<0 THEN GO TO 9655
 9650 NEXT n
 9655 LET p(n)=0
 9660 LET nes=nes+1
 9665 RETURN 
 9670 LET p$="Vypadas jak chodici*hokynarstvi. Musis*neco polozit.*"
 9675 GO SUB 9850
 9680 PAUSE 1: PAUSE 0
 9685 RETURN 
 9699 REM Inventar
 9700 LET p$="": LET x=11: LET y=15
 9705 FOR i=1 TO 10
 9710 IF p(i)=0 THEN LET p$=p$+n$(i)+"*"
 9715 NEXT i
 9720 IF p$="" THEN LET p$="Nic neneses*"
 9725 GO SUB 9850
 9730 RETURN 
 9749 RUN Poloz
 9750 GO SUB 9700
 9755 IF p$( TO 3)="Nic" THEN PAUSE 1: PAUSE 0: RETURN 
 9760 GO SUB 9920
 9765 FOR n=1 TO 10
 9770 IF p(n)=0 THEN LET i=i-1
 9775 IF i<0 THEN GO TO 9785
 9780 NEXT n
 9785 LET p(n)=misto
 9790 LET nes=nes-1
 9795 RETURN 
 9799 REM Tam se neda jit
 9800 LET p$="Tam se neda jit*"
 9805 LET x=5: LET y=17: GO SUB 9850
 9810 PAUSE 1: PAUSE 0
 9815 RETURN 
 9849 REM Okenko
 9850 LET poc=0: LET d=0: LET delka=1
 9855 FOR i=1 TO LEN p$
 9860 IF p$(i)<>" " AND p$(i)<"," THEN BEEP .005=,10: LET d=0: LET poc=poc+1: GO TO 9870
 9865 PRINT AT y+poc,x+d;p$(i): LET d=d+1: BEEP .003 READ ,20
 9870 IF d>delka THEN LET delka=d
 9875 NEXT i
 9880 DIM q$(delka)
 9885 FOR i=y TO y+poc-1: PRINT AT i,x-1; INVERSE 1;""; OVER 1;q$; OVER 0;"": NEXT i
 9890 LET q$=""
 9895 PRINT AT y-1,x-1;"▛";q$;"▜";AT i,x-1;"▙"; INVERSE 1;q$; INVERSE 0;"▟"
 9897 RETURN 
 9900 GO SUB 9850
 9920 LET i=0: DIM q$(delka)
 9922 PRINT AT y+i,x; OVER 1; INVERSE 1;q$
 9925 PRINT AT y+i,x; OVER 1; INVERSE 1;q$
 9930 IF IN 65022<>in OR IN 49150<>in THEN LET i=i+1
 9935 IF i=poc THEN LET i=0
 9940 IF IN 64510<>in OR IN 57342<>in THEN LET i=i-1
 9945 IF i=-1 THEN LET i=poc-1
 9950 PRINT AT y+i,x; OVER 1; INVERSE 1;q$
 9955 IF INKEY$=" " THEN RETURN 
 9960 IF INKEY$="" THEN GO TO 9960
 9965 BEEP .002[H],10
 9970 GO TO 9925
 33007 COPY      RANDOMIZE DRACULA  JJ FLASH / FLASH / DIM 99 READ a MERGE PRINT Starorumunsky slovnik* Je docela zachovala*  Je asi dubovy*     Ma docela ostrou cepel* Je od nejakeho sklepeni*Melo by te udrzet*   Bude asi od okna*    Je temer rozpadla*   Nese 4 svice*      Ma ostrou spici*     DEF FN KSlovnikSekeru Kul  Dyku  Klic  Lano  Klicku Lopatu Svicen Kord  [U]e INPUT ATTR u GO TO ATTR rupt LLIST CODE kn LOAD [U]racul LLIST VAL$ e NEXT [T]a NEXT TAB ist LOAD xyVAL o READ d[U]elk LLIST INPUT [T]%ATTR ryt LLIST ATTR rypt LLIST [A]:d&:>7d&4 MOVE      S000002000000VOkna*OMJsou to obycejna okna,*ktera by sla i otevrit,*kdybys mel prislusnou*klicku.*H#Chtelo by to nejakou*klicku k oknu*WOkna*P;Jdi*Vezmi*Poloz*Pouzij*Prozkoumej*Inventar*Pomoc*Save*Load*