Zombi Mall: zomb_txt.B

Is a part of release: Zombi Mall
File size: 6400
md5: fcd1ebecebee5237223448cb5379f7f5
 1 RANDOMIZE USR 0: REM 1PIa:j/ PLOT 2j/!]COS a GO SUB VAL CODE OPEN # RETURN !@@ COPY w GO SUB VAL !Ng GO SUB [ POKE / STEP =! GO SUB l GO SUB [ POKE / STEP = STEP NgNOT GO SUB l! RESTORE NOT /=
 43521HIS IS TEXT MODULE CREATIN "UNIVERSAL VIEWER v1.0"by FREE CODER SHAITAN(ex-SHAITAN/OHG/MFACOMING SOON: 1.UNIVERSAL TRANSLATER2.LINE SCROLLER ZX-WINWORD DOC  * LOAD ▘|ASN >=@PI GO SUB R(D0* LOAD ▘D}PI(!USR NOT SCREEN$ g STEP RNDg* LOAD ▘PI GO SUB R( LLIST 0* LOAD ▘@PI GO SUB R CLOSE # STEP RNDgPI* LOAD ▘ GO SUB RSTR$ !USR @ GO SUB [ POKE / INVERSE ~ RETURN B<>!XRND RESTORE RESTORE STEP = LLIST INVERSE LLIST PRINT INVERSE ~ RETURN LINE PLOT gPI LINE IF g LET STEP COS g LINE INPUT gT] INVERSE RESTORE LLIST MERGE GO SUB VAL LLIST INVERSE NOT LINE g LET NOT INPUT g LET CODE wG!XRND~PI LINE hxPICHR$ 6h.h! GO TO H STEP BORDER h, SAVE ! POKE T] STEP ▛▘NOT [C]iNO FILES2>22!XRND:= LINE Rh: INPUT ▘PI > 2Wn!p"Mn>@2Wn!Op"Mn!" PRINT ▘CODE 2 FOR ▘2 REM ▘!@" IF ▘ STEP 0!" CONTINUE ▘ STEP n* PRINT ▘" NEW ▘ STEP ▘ RETURN LINE COS a RETURN E LINE COS a RETURN F( STEP V▘ RETURN LINE CONTINUE m RETURN LINE [R]m RETURN LINE CONTINUE m RETURN LINE o RETURN LINE on MOVE : INPUT ▘PI(> 2Wn!p"Mn>@2Wn!Op"MnCODE 2 FOR ▘2 REM ▘!@" IF ▘ STEP 0* CONTINUE ▘" PRINT ▘: INPUT ▘/2 INPUT ▘▛* CONTINUE ▘|ASN (▟* CONTINUE ▘" PRINT ▘+" PRINT ▘ STEP PI▝8, RETURN  NEXT : GO TO ▘<2 GO TO ▘ RETURN  CONTINUE #" PRINT ▘" CONTINUE ▘CODE 2 REM ▘2 FOR ▘2 GO TO ▘!@" IF ▘ STEP 0NOT ,m! OUT * NEW ▘" PRINT ▘ STEP PI▝ PAPER 5m STEP 0" CONTINUE ▘CODE 2 FOR ▘2 REM ▘!@" IF ▘NOT ,m* PRINT ▘" CONTINUE ▘ OR STEP -n STEP PI▝8STR$ POKE <>STR$ <><>!'▝ VERIFY _~<> STEP PI▝#" PRINT ▘ PAPER p RETURN TO ]n LINE CHR$ o RETURN (" RETURN ( RETURN CLOSE #!n STEP Op: REM ▘<2 REM ▘ RETURN @ LINE STOP o FORMAT PRINT > COPY 2 LET <>:PI LINE CHR$ o#PEEK * CONTINUE ▘|ASN LINE 5m STEP CHR$ n* CONTINUE ▘++" PRINT ▘ STEP PI▝8+" PRINT ▘ RETURN  NEXT ##" CONTINUE ▘" PRINT ▘CODE 2 FOR ▘2 REM ▘!@" IF ▘ STEP -n* NEW ▘++" PRINT ▘ STEP PI▝+" PRINT ▘ RETURN  PRINT ##" NEW ▘NOT 5m> PRINT W NEW LPRINT oz NEW PLOT @g RESTORE :NOT n<W NEW LPRINT oz NEW PLOT @g RESTORE MOVE LLIST OR RESTORE MERGE  GO SUB VAL MOVE LLIST $STR$ LET LET PI(=2NOT nUSR !@ OR RESTORE RESTORE MOVE 6 GO SUB VAL LLIST $STR$ LOAD >2NOT n<>* LOAD ▘ GO SUB [ PRINT ▘PI GO SUB R PAPER 5m LINE 5m STEP jo* CONTINUE ▘" PRINT ▘ STEP PI▝#" PRINT ▘ RETURN  PRINT " CONTINUE ▘* NEW ▘CODE 2 REM ▘<2ko>2 FOR ▘! LPRINT P" IF ▘* NEW ▘" PRINT ▘ STEP -n" NEW ▘NOT 5m> PRINT W NEW LPRINT oz NEW PLOT @g RESTORE :ko=W NEW LPRINT oz NEW PLOT @g RESTORE MOVE LLIST OR RESTORE MERGE  GO SUB VAL MOVE LLIST $STR$ LET LET RETURN (<2koIN ! LPRINT P OR RESTORE RESTORE MOVE 6 GO SUB VAL LLIST $STR$ LOAD <>CODE 2 REM ▘: FOR ▘<2 FOR ▘ RESTORE MERGE W NEW LPRINT oz NEW PLOT @g" IF ▘ MOVE LLIST <> STEP PI▝#" PRINT ▘8 RETURN  NEXT CODE 2 REM ▘: FOR ▘<2 FOR ▘ RESTORE MERGE W NEW LPRINT oz NEW PLOT @g" IF ▘ MOVE LLIST <>CODE 2 REM ▘<> RESTORE oCODE gPIx RESTORE : FOR ▘* IF ▘: REM ▘_ MOVE w$w$w$w$w$w$w$w$ LLIST <> RESTORE oCODE gPIp RESTORE : FOR ▘* IF ▘: REM ▘ THEN ?_ MOVE : REM ▘y/O[R]ACS w$[R]ACS w$[R]ACS w$[R]ACS w$[R]ACS w$[R]ACS w$[R]ACS w$[R]ACS w$ LLIST <>wDDDw"wwU"""▖SCREEN$ SCREEN$ """fffff""""""fffff"ff"f"" COPY TO 3 COPY "3f"DDDD""wUD""SCREEN$ U COPY "U"U"""Dw""fDw"w"""U"f"fww3UwUDUf"fwf3wUUUUUwfDf"fD"D""D"""DU3wfw3wUfUUU3UU"wf"wUwUUUUU TO UDfSCREEN$ 33"f"U"""fffff""""""fffff"ff"f"" COPY TO 3 COPY """f COPY Uwwww"wUf[J]D""""U""SQR " COPY "UUwUDD"UfUUDDUUUfUUUUDDDU"UDwUUUUUD"UUUUUDD"U[J]"D""U3DU"Uf"f333wUUUUUw""""UDUDUDwUUUUwUUUUU"UUUUUUUDDD INVERSE U3DUw"UfUUU3UU"w"USCREEN$ """fffff""""""fffff"ff"f"" COPY TO 3 COPY f"wUwUUUUU TO UDfSCREEN$ 3w"D""""UU"Uf COPY DD INVERSE fU"D"w INPUT Uw[J]"wD"UD"U""U""Uff"U"""wDUUfDUffUU"fDUUUUUU""UUU"U"D"" COPY UfU3UDUf""U"wUUUUDD"UUUUUf"3UffDUf""UUfUUUUUUD"UU"UUwwfwf3 INVERSE UU"fD3UwUUUUwUUUU"" INPUT f INPUT INPUT f INPUT INPUT f INPUT """"3fww COPY COPY w COPY COPY COPY f COPY f33f COPY " COPY TO 3 COPY UU"UUUUUUUfDf INVERSE Uw"D""SCREEN$ "fSCREEN$ Uww[J]wwwUfww COPY Dw[J][J]"w" COPY Uw[J]"Uw"UD""ww"U""wU"U3D""3wUDUDDUw"UDUUUfUf"UUUU""D"" INVERSE UUDUwfUU""f"UUUUUD""UUU"U""""wUUDUDwUUUUUwUUfD"3wUU3wwUUU INVERSE UUUUDUw""UUfUUwUU▖SCREEN$ SCREEN$ " INPUT INPUT INPUT INPUT INPUT INPUT f INPUT INPUT INPUT INPUT INPUT 3 COPY COPY 3 COPY COPY 3www COPY COPY w COPY COPY COPY COPY COPY COPY w33w COPY COPY INPUT 3 COPY COPY TO 3UD"UU"UUwwUwU3 INVERSE Uw"D"""wffSCREEN$ w[J]U"DU"USCREEN$ INVERSE DDD"DU" INPUT "w COPY wDSCREEN$ D"U""DU"DU"U"wDUUUUUDDUU"UUDUUUDUU"UUwU"DD" COPY UUUUDD3U""U"UUUf3D"UUwU3D"""UUUDUDwUUUUUUUUUDU""UUwwUUU INVERSE 3wUUDUDwUUUUUUUUU"""ff"fff"""""fffff"f"ff"" COPY COPY TO 3fU"3wUU3wwUUU INVERSE 3""Ufw COPY ""wUf COPY w" TO [J]w""""""wSCREEN$ U COPY "UwUU"D""Dw"wff""""""""Uf"fwD3Uw"UwUU"DwUf"3"UU"wffU[J]3f"3"DU""UUU"DDf"3"UUw"DUffDwww"33UUUU"UD""""UwwwfwffSCREEN$ UU"fD""wf33UUUU"U"USCREEN$ """ff"fff"""""fffff"f"ff"" COPY COPY TO 3D"""UwwwfwffSCREEN$ Uwwff"D"SCREEN$ f COPY www INPUT ""DDf"DD"UU"""ff"fff"""""fffff"f"ff"" COPY COPY TO 3D"""" COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY <U TO $$$$$$$$$$$$$ COPY LIST COPY $USR USR COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY f$b0<<<~<~<<<<<|<x~~<f<f`BF<|<|<~ffffB~x```0x&B<~|~>~ FLASH <bjf>Bf<~|<~f~f TO f AND AND LPRINT AND `< BRIGHT >DSCREEN$ 3$$$$$$$$$$$$$ COPY LIST COPY ~$``[O] COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY f~>d($f8ff``fff0fJfffl``ffl`ffffff`fff<fN`<6<`<<0>`l0tx<|>8<fffff~|[N]f`fff`Zffflffffffff FLASH ~ TO f VERIFY VERIFY ` AND `fACS f<|||<< FLASH <fff AND f<~U TO LIST $ LIST DATA $ DRAW DATA $ LIST $'? BORDER COPY ' COPY BORDER COPY $ COPY $$ COPY COPY LIST COPY |<~f~fff AND AND LPRINT AND `| BRIGHT >`<008 OVER D COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY $Xn,||<f>Vf|`f||`~x`~vffff<fff<0Z0|d>f8f|8x0~lfff0`fff<fL0HLEN f||`f|<nnxf~~fff`f FLASH TO f VERIFY VERIFY | PLOT | PLOT f`fdlfZfffl6 INPUT fffDSCREEN$ 3$$$$  $$$ COPY LIST COPY fff FLASH ~ff VERIFY VERIFY | PLOT |FACS f|f0|| SAVE 8 COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY $<*~|>v<Lff>0^~f`f``nffx`~nf|v|ff~8x>f`f|0ffx0jlfff08f<~fLEN ~ff`f`<vvlf~fff|`> FLASH TO > VERIFY VERIFY f PAPER fACS >>||`l~<nnx6 RETURN ~ffU TO LIST DATA DRAW $ DRAW LIST COPY COPY COPY COPY '  COPY COPY ?? COPY LIST COPY COPY LIST f`> FLASH ff VERIFY VERIFY f PAPER f PLOT f`~00~~|| SAVE ( COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY ~&f0f`f~fff>@fffl``ffflffff`nlff<~<r0ffdf`0>fl0jlf|>0f<~<>2[N]fff`f`Zfffffffff`f~~ TO VERIFY VERIFY f PAPER ffACS 6fff`l`Zfvvl6 VERIFY fffDSCREEN$ 3 LIST $$ LIST DATA $ DATA DRAW LIST $?' COPY BORDER ' COPY BORDER COPY COPY $$$ COPY COPY COPY LIST |f~~f> VERIFY VERIFY f PAPER fFACS >````08 CIRCLE 8 COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY $|F:0$`<<~<<<<<0<f|<x~`<f<<f~fb<`<f<<$f~x COPY ~>|<>>0f<,fjl<`0x<$f~xBf||` COPY ~ FLASH <FFf AND ff<f`<<f RETURN RETURN COPY | PLOT |< BRIGHT f>||` RETURN > FLASH <ffff AND f<fU TO $$$$$$$$$$$$$ COPY COPY LIST `<<f© RETURN COPY | PLOT || BRIGHT f~>USR USR | CIRCLE D COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY COPY 00 COPY <`<<NOT ▘DSCREEN$ 3$$$$$$$$$$$$$ COPY COPY LIST                                 ▝▘▗▚▜▖▞▛▟▙[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U]RNDINKEY$PIFN POINT SCREEN$ ATTR AT TAB VAL$ CODE LPRINT LLIST STOP READ DATA RESTORE NEW BORDER CONTINUE DIM REM FOR GO TO GO SUB INPUT LOAD BIN COS PAPER IN USR INK NOT TAN CHR$ STR$ OR OUT BRIGHT FLASH INVERSE OVER VAL LEN SIN POKE RETURN RANDOMIZE CLS RUN NEXT PAUSE COPY PRINT SAVE CLEAR IF PLOT  STEP INT MERGE LET VERIFY <>LN ATN SQR CLOSE # OPEN #>=PEEK ABS SGN AND <= TO ASN LIST ACS EXP MOVE ERASE THEN CAT FORMAT LINE CIRCLE BEEP DEF FN DRAW INPUT [Q][R] NEW [U]RND DATA [T] RESTORE FN POINT SCREEN$ ATTR AT TAB VAL$ CODE LOAD LPRINT LLIST STOP READ INKEY$[S] GO TO FOR PI CONTINUE GO SUB DIM BORDER REM [O]▝[G]▗[E][F]▖▞▛▟▙[P][A][B][C][D]▚▘[M][L]▜[I][N][J][H][K]* PRINT ▘ RESTORE GO SUB [ LOAD ▘ FOR PI GO SUB R LLIST CIRCLE (K: RETURN ▘O| RETURN @80 RETURN 85 STEP MOVE ▘| AND @gPI~* PRINT ▘ PRINT : GO SUB ▘= LET RETURN ( RETURN ( RETURN (PI(<> LET <>> <>><> STEP PEEK ▘| AND USR g ERASE STEP STEP ▘| AND g<>PI7<> NEXT > RETURN FLASH RETURN 8>© FLASH RETURN 8NOT COS a CLS CLEAR !:/ OR CLS v CLEAR :;/ THEN o LINE #▘ THEN CODE 2;/ MERGE RESTORE !2 STEP ▛▘ LLIST MOVE STR$ :/<>A83Q94P72O61M05!B▘PEEK (# IF CODE <> MERGE B▘PI GO SUB R MOVE } THEN ? THEN ?PI(=(=(=(><>><>><>><>><>} THEN = THEN =/ NEW O INPUT  CLEAR INPUT NEW OPEN # RETURN DO THEN g zCOS (yM LLIST MNOT [J]▘<>>EXP >= CLEAR © NEXT GO SUB y2 RETURN ▘ CLS <>> LOAD > FOR > BORDER > READ > OUT z COPY N▜X COPY THEN P* RUN ▘: RETURN ▘O| RETURN @8 RETURN STEP INVERSE ▘| AND gPI~* RUN ▘<> STEP MERGE ▘| AND USR g LET PAPER p RESTORE PRINT !@@u GO SUB VAL : GO SUB ▘PI: DATA ▘(>w GO SUB VAL LET LLIST <> STEP 0: DATA ▘2 RESTORE ▘!|" PRINT ▘" CONTINUE ▘<2 DRAW ▘" PRINT ▘CODE 2 FOR ▘2 REM ▘ STEP TAB ▗: FOR ▘ RETURN (<2 FOR ▘CODE 2 REM ▘ GO TO LLIST ▜!CHR$ s#r!XVAL$ " COPY ▘ STEP RND PAPER 0 STEP OR STEP PRINT NOT [G]: DRAW ▘* COPY ▘PEEK ((#### LET 7<>#~###" COPY ▘<> INVERSE ! INVERSE " RUN ▘G( OR STEP #" RUN ▘_ MERGE STEP #" RUN ▘ MOVE W INVERSE INVERSE " RUN ▘STR$