Автор: Andrzej Wierzbicki

Место проживания: Польша

Участвовал в разработке программ

Polozenie Ciala
Wzglednosc Ruchu
Predkosc i Przyspieszenie
Rzut Pionowy
Rzut Poziomy
Rzut Ukosny
Promieniotworczosc Naturalna
Reakcje Jadrowe
Rozszczepienie Jadra Atomowego
Linie Swiata
Czas Relatywistyczny

Добавить комментарий

Пожалуйста, пройдите быструю регистрацию перед оставлением комментариев